logo
DLA UCZNIÓW ZSP6

Rejestracja

Akceptuje regulamin i oświadczam, że jestem uczniem ZSP6.
Osoba niepełnoletnia musi posiadać wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych przez właścicieli tego serwisu. Jednocześnie mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.